Estrutura organizativa

Tres son os piares fundamentais sobre os que se asenta Ourense en Común: máxima transparencia, participación e horizontalidade. Sobre eses tres piares artéllase unha estrutura baseada en Grupos de Traballos, unha Asemblea en Común e a Asemblea cidadá.

O seguinte documento detalla a estrutura organizativa e operativa de Ourense en Común, actualizada en xullo de 2015 para adaptala á realidade municipal derivada do resultado electoral do 24M.